Hovedinnholdet i høringsnotatet

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven). Følgende tre forslag blir behandlet:

  1. endring av definisjonen av pakkereiser
  2. utvidelse av reisegarantiordningen
  3. endringer i reglene om tvisteløsning etter pakkereiseloven.