Høringsinstanser

Alle departementene

Alle fylkestrygdekontorene

Aleneforeldreforeningen, Arendalsgt. 3, 0463 Oslo

Barneombudet, P.b. 8125 Dep, 0030 Oslo

Den norske Advokatforening, Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Den norske Dommerforeningen, Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Den Norske Jordmorforening, Tollbugata 35, 0157 Oslo

Foreningen 2 Foreldre, P.b. 8745 Youngstorget, 0028 Oslo

Jordmorforbundet NSF, Norsk Sykepleierforbund, Pb 456 Sentrum, 0104 Oslo

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), P.b. 2691 Solli, 0178 Oslo

Juss-Buss, Arbinsgt. 7, 0253 Oslo

Jussformidlingen i Bergen, Sydneshaugen 10, 5007 Bergen

Jusshjelpa i Nord Norge, Universitetet i Tromsø, Breivika senter, 9037 Tromsø

Likestillingsombudet, P.b. 8048 Dep, 0031 Oslo

Likestillingssenteret, P.b. 8049 Dep, 0031 Oslo

Norges Juristforbund, Kr. Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Oslo likningskontor, Personregisteret, 0630 Oslo

Rettsmedisinsk institutt, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Reform - ressurssenter for menn, Dronningens gt. 34, 0154 Oslo

Rikstrygdeverket, P.b. 5200 Nydalen, 0426 Oslo

Rådgivende utvalg for folkeregistrering, Akershus fylkesskattekontor, Postboks 8161 Dep 0034 Oslo

Skattedirektoratet, Postboks 6300 Etterstad, 0603 Oslo

Sosial- og helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavsplass, 0130 Oslo

Sagene trygdekontor, Postboks 205 Alnabru, 0614 Oslo

Tingrettene i Oslo, Bergen, Trondheim, og Nord-Troms