Høringsinstanser

Adopsjonsforum

Aetat Arbeidsdirektoratet

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Barneombudet

Den Norske Jordmorforening

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Finansforbundet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen Aktive Fedre

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Håndverksbedriftenes landsforening

Innovasjon Norge

InorAdopt

Kommunenes Sentralforbund

Kvinnefronten

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Mannssenteret Reform

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges forskningsråd

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Redd Barna

Rikstrygdeverket

Sosial- og helsedirektoratet

SIVA

Teknologibedriftenes Landsforening

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Verdens Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund