Høringsinstanser


Høringsliste

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Prosessindustriens Landsforening

Statens institutt for forbruksforskning

Stiftelsen Miljømerking i Norge