Høringsinstanser

RAMMER

Høringsinstanser


Den Norske Turistforening
Finansdepartementet
Flyselskapenes landsforening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reisegarantifondet
Samferdselsdepartementet