Høringsinstanser

Akademikerne
AksjeNorge/Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Bankklagenemnda
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den norske Revisorforening
Den Norske Aktuarforening
Dine Penger
Din Side A/S
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsikringsklagekontoret
GjeldsofferAlliansen
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
NARF Norges Autoriserte Regnskapføreres Forening
Norges Bank
Norges Bedriftsforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norsk kommunikasjonsforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske informasjonsrådgivere (NIR)
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Norske Siviløkonomers Forening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen