Høringsinstanser

Justisdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
NHO
HSH
Statens institutt for forbruksforskning
Teko Servicekontor