Høringsinstanser

RAMMER

Høringsinstanser


Abelia
ANFO
Arbeids- og integreringsdepartementet
Barneombudet
Barnevakten
Brønnøysundregistrene
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes forening, DLF
Datatilsynet
De juridiske fakultetene, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø
De norske Bokklubbene AS
Den norske Advokatforening
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dataforening
Direktesalgforbundet
DnB NOR
Egmont Serieforlaget AS
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
El & IT Forbundet
Elektronisk Forpost Norge
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerkontakt
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Framtiden i våre hender
Frivillige organisasjoners råd for inntektsskapende aktiviteter, FIO
Grønn hverdag
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
IKT-Norge
INMA (Forening for interaktiv markedsføring)
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kreativt Forum
Kredittilsynet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteritilsynet
Magasin- og ukepresseforeningen
Markedsrådet
Mediebedriftenes Landsforening
Microsoft
Miljøverndepartementet
Natteravnene
Norges Blindeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges naturvernforbund
Norpost AS
Norsk direktemarkedsførings forening, NORDMA
Norsk Markedsanalyse Forening
Norsk Postordreforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Servicekontor for Markedsrett, NSM
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Samferdselsdepartementet
Sparebankforeningen
Statens medieforvaltning
Stiftelsen eforum.no
Telenor
UiO, Institutt for rettsinformatikk
Utenriksdepartementet
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS
Økokrim