Høringsinstanser

Høringsinstanser til forskrift om opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten:

Alle departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Krisesentersekretariatet

Norsk Krisesenterforbund

Bergen Krisesenter

Krisesenteret i Rana

Sauda Krisesenter

Barneombudet

Den norske Advokatforening

Dommerforeningen

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Støttesenter mot Incest

Incestsenteret for menn

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Redd barna

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV)