Høringsinstanser

Vedlegg 1

Høringsinstanser til forskrift om oppnemning av tilsynsperson, utøving av tilsynet og godtgjering for dette:

Alle departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Den norske Advokatforening

Den norske dommerforeningen

Domstoladministrasjonen

Fylkesmennene