Høringsinstanser

Departementene

Alle fylkesmenn

Domstolsadministrasjonen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Skattedirektoratet (Sentralkontoret for folkeregistrering)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Barneombudet

Holistisk Forbund

Human-Etisk Forbund

Bispedømmerådenes Fellesråd (Kirkerådet)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn,

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring