Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Datatilsynet

Eforum.no

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Finansieringsselskapenes Forening

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Forsikringsklagekontoret

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Markedsføringsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Sparebankforeningen

Verdipapirsentralen