Høringsinstanser

Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge

Departementene

Fylkesmennene

Politiske partier

Kommuner

Fylkesvise barne- og ungdomsråd

Fordelingsutvalget

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Frivillighet Norge (Fri Nor)

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Rådet for innvandrerorganisasjoner

Antirasistisk senter

Mira-senteret

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

Forum for barnekonvensjonen

Forum for utvikling og miljø

Redd Barna

Plan Norge

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp