Høringsinstanser

Adresseliste:

 

Finans- og tolldepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Miljøverndepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Flyselskapenes landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Longyearbyen lokalstyre

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

RBL – Reiselivsbedriftenes Landsforening

Reisegarantifondet

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS

Svalbard Næringsforening

Svalbard Reiselivsråd

Sysselmannen på Svalbard

 

 

 

Kopi: Nærings- og handelsdepartementet