Høringsinstanser

Alle departementene
Alle Fylkesmenn
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsretten
Barne, ungdoms og familiedirektoratet
Barneombudet
Den norske advokatforening
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Regjeringsgsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statistisk sentralbyrå

Universitetene og offentlige forskningsinstitusjoner

Forskningsstiftelsen FAFO
KILDEN
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo – Avd forkvinnerett
Universitetet i Oslo - Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Universitetet i Oslo – Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Stavanger 

Kommuner

Alta kommune
Bergen kommune
Bærum kommune
Kristiansand kommune
Lyngen kommune
Narvik kommune
Oslo kommune
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Vefsn kommune

Kirkelige organer

Bispedømmene
Kirkerådet
Mellomkirkelig råd 

Arbeidsgiverorganisasjoner

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Hovedorganisasjoner og fagforbund

Akademikerne
Den norske jordmorforening
Fagforbundet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner, private institusjoner mv.

Afghanistankomiteen i Norge
Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner, c/o Marit Berg
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeiderpartiets kvinnenettverk
Arktisk urfolks kvinnenettverk
Bedriftsforbundet
Care Norge
Delta Kappa Gamma Society international, avd. Norge
Elevorganisasjonen i Norge
Europeisk Kvinneunion
Fagforbundets kvinneutvalg
Fellesrådet for Afrika
Flyktningehjelpen
FN-sambandet i Norge
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Framtiden i våre hender
Frelsesarmeens kvinneorganisasjon
FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Humanetisk forbund
Inner Wheel Norge
Internasjonal Dugnad’s Kvinnegruppe
Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet
Islamsk kvinnegruppe Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Kvinner i mannsyrker
Kvinners Frivillige Beredskap Oslo Mil/Akershus
Kvinneuniversitet Nord
Kvinneuniversitetet
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen
MIRA-ressurssenter
Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål
Nordisk samisk kvinneorganisasjon
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg
Norges Bygdekvinnelag
Norges Fiskarkvinnelag
Norges Kristelige Studentforbund, internasjonalt kvinneutvalg
Norges kvinne- og familieforbund
Norges lotteforbund
Norges Røde Kors
Norsk folkehjelp
Norsk krisesenterforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk studentunion
Norske kvinnelige akademikere
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske samers Riksforbund
Palestinakomiteens kvinneutvalg
Redd Barna
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon
Statens seniorråd