Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser med merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt merknader til saken. Høringsuttalelsene til disse instansene kan du laste ned via lenken. (Dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelsen.)

 

Akademikerne (24.11.08) - pdf - word

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (18.11.08) - pdf

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER (24.11.08) - pdf

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (18.11.08) - word - pdf

Bedriftsforbundet (18.11.08) - pdf.

Delta Kappa Gamma International Norge (06.10.08) - pdf

Den Norske Kirke - Agder og Telemark bispedømmeråd (24.11.08) - pdf 

Den Norske Kirke - Kirkerådet, Mellomkirkelig Råd, Samisk Kirkeråd (18.11.08) - pdf

Den Norkse Kirke - Oslo bispedømmeråd (24.11.08) - pdf 

Den Norske Kirke - Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop (10.09.08) -  pdf  word  

Den Norske Kirke - Sør-Hålogaland bisbedømmeråd (24.11.08) - pdf - word

Domstoladministrasjon (24.11.08) - pdf - word 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (24.11.08) -  pdf

Fylkesmannen i Buskerud (06.10.08) - pdf   word

Fylkesmannen i Finmark (10.09.08) - pdf

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.11.08) - pdf

Fylkesmannen i Rogaland (24.11.08) - pdf 

Handels- og servicenæringsens Hovedorganisasjon (18.11.08) - pdf

Helse- og omsorgsdepartementet (17.09.08) - pdf

Innstillingsrådet for dommere (24.11.08) - pdf  - word

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) (05.11.08) - pdf

Justis- og politidepartementet (18.11.08) - pdf

Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon KS (09.12.08) - pdf 

Landbruks- og matdepartementet (24.11.08) - pdf

Landsorganisasjonen i Norge (18.11.08) - pdf

Likestillings- og diskrimineringsombudet (24.11.08) - pdf 

Likestillings- og diskrimineringsnemda (18.11.08) - pdf

MIRA ressurssenter for innvandrer- og flykningkvinner (24.11.08) - pdf 

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO (25.11.08) - pdf

Norges bygdekvinnelag (24.11.08) - pdf  

Norsk sykepleieforbund (24.11.08) - pdf  

Norges kristelige studentforbund (18.11.08) - pdf

Presteforeningen (24.11.08) - pdf 

Riksadvokaten (08.10.08) - pdf

Statens Vegvesen (18.11.08) - pdf

UNIO (18.11.08) - pdf

Universitetet i Bergen - Universitetsdirektøren (24.11.08) - pdf

Universitetet i Oslo - Det Juridiske Fakultetet, Avdeling for kvinnerett (24.11.08) - pdf  - word

Universitetet i Stavanger (24.11.08) - pdf  

Utdanningsforbundet (24.11.08) - pdf

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (24.11.08) - pdf - word

Til toppen