Høringsinstanser

Høringsnotat om endringer i gjeldsordningsloven - høringsinstanser


Brønnøysundregistrene
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Husbanken
Kommunenes Sentralforbund
Kompetansesentrene for saksbehandling i gjeldsordningssaker, ved Eid lensmannskontor
Kredittilsynet
Lånekassen
NAV-Innkreving
Politidistriktene
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO)
Aleneforeldreforeningen
Den Norske Advokatforening
Dommerforeningen
Dommerfullmektigforeningen
Domstoladministrasjonen
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Juss-Buss
Lindorff
Norske Inkassobyråers forening
Sparebankforeningen 
Norges Kemner- og Kommunekassererforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politidistriktene
Skattefogdenes Landsforening
Velferdsalliansen