Høringsinstanser

Last ned og se adresselisten over høringsinstansene her

Under følger en alfabetisk oversikt på merknader fra høringsinstansene:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Asker kommune

Barne- og ungdomsdirektoratet

Barnejuridisk forum

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Drammen kommune

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkemannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Haugesund kommune

Helsetilsynet

Human Rights Alert - Norway

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Justis- og politidepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norsk Barnevernsamband

NOVA

NHO- Næringslivets hovedorganisasjon

NTNU- Samfunnsforskning AS
NTNU- Vedlegg

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Sogndalen Kommune

Statistisk sentralforbund

Stine Sofies Stiftelse

Surnadal kommune

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Universitetet i Bergen