Høringsinstanser

 

Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet (herunder NAV)
Barneombudet
Bufdir
Domstoladministrasjonen
Foreningen for partnerskapsbarn
Kommunenes Sentralforbund
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Norsk Språkråd
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø