Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

 

Justis- og politidepartementet
Finansdepartementet
Skattedirektoratet
Helse- og omsorgsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Domstolsadministrasjonen
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring