Høringsuttalelser med merknader

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt merknader til saken. Høringsuttalelsene til disse instansene kan du laste ned via lenken. (Dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelsen.)

 

Advokatforeningen (5.9.2008)

Agder lagmannsrett (6.10.2008)

Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre (2.9.2008)

Aleneforeldreforeningen (2.9.2008)

Alternativ til Vold i Oslo (2.9.2008)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (1.9.2008)

Barneombudet (3.9.2008)

Barnerettsadvokater (1.9.2008)

Barnerettsgruppa ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø (3.9.2008)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2.9.2008)

Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte (29.9.2008)

Borgarting lagmannsrett (29.9.2008)

Datatilsynet  vedlegg (28.8.2008)

Den norske Dommerforening (3.9.2008)

Domstoladministrasjonen (1.10.2008)

Drammen tingrett (1.10.2008)

Familiestiftelsen 15. mai (29.9.2008)

Fellesorganisasjonen (2.9.2008)

Foreningen 2 Foreldre (2.9.2008)

Forum for Menn og Omsorg (9.9.2008)

Fylkesmannen i Finnmark (11.8.2008)

Fylkesmannen i Nordland (2.9.2008)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (1.9.2008)

Fylkesmannen i Rogaland (8.9.2008)

Fylkesmannen i Vest-Agder (1.9.2008)

Fylkesmannen i Vestfold (1.9.2008)

Helsedirektoratet (3.9.2008)

Helse- og omsorgsdepartementet (2.9.2008)

Juridisk rådgivning for kvinner (27.8.2008)

Juss-Buss (2.9.2008)

Jusshjelpa i Nord-Norge  vedlegg (1.9.2008)

Justisdepartementet (8.9.2008)

Kirkens Bymisjon (1.9.2008)

Kirkens Familievern (5.9.2008)

Kvinneuniversitetet Nord (20.8.2008)

Landsgruppen av helsesøstre NSF (1.9.2008)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (3.9.2008)

MiRA-Senteret (1.9.2008)

Norsk Krisesenterforbund (2.9.2008)

Norsk Kvinnesaksforening (27.8.2008)

Norsk senter for menneskerettigheter (3.9.2008)

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (11.8.2008)

Oslo tingrett (30.9.2008)

Politidirektoratet  vedlegg (5.9.2008)

Redd Barna (2.9.2008)

Reform - ressurssenter for menn (1.9.2008)

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (11.8.2008)

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO (2.9.2008)

Skattedirektoratet (2.9.2008)

Statistisk sentralbyrå (27.8.2008)

Stine Sofies Stiftelse (27.8.2008)

Trondheim tingrett (29.9.2008)