Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser
Elektronikkretur
Energiberiftenes landsforening
Enova SF
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Hadeland Glassverk
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hvitevareretur
IBM
IKT-Norge
Justisdepartementet
Magnor Glassverk
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk akkreditering
Norsk Elektronisk Komite (NEK)
Norske elektroleverandørers landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Olje- og energidepartementet
Oslo Håndverks- og Industriforening
Prosessindustriens Landsforening
Rembra AS
Renas
Samferdselsdepartementet
Skogrossisters & agenters landsforening
Standard Norge
Statens forurensningstilsyn
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Stiftelsen Mijømerking i Norge
Vegdirektoratet
WWF -Norge