Høringsuttaleser med merknader

Nedenfor følger en liste over høringsuttalelser (i pfd-format) som er avgitt til saken.

- - - - - - - - - - -
Asker og Bærum politidistrikt
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Dommerforening
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Gjeldsoffer-Alliansen
Husbanken
Justisdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Nærings- og handelsdepartementet
GE Money Bank
Kredittilsynet
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen
Statens innkrevingssentral
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fykesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Vest-Agder
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Helgeland politidistrikt
Juss-Buss
Romerike politidistrikt
Salten politidistrikt
Sør-Trøndelag politidistrikt
Søndre Buskerud politidistrikt
Troms politidistrikt
Norges Politilederlag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Lensmannen i Frosta