Høringsuttalelser uten merknader

Nedenfor følger en liste over høringsuttalelser uten merknader (i pdf-format) som er avgitt til saken.

- - - - - - - - - - - - - -

Samferdselsdepartementet
Domstoladministrasjonen
Forbruker Europa
Norges Bank
Fylkesmannen i Vestfold