Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Barneombudet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Husleietvistutvalget
Kommunenes Sentralforbund
Landets pasientombud
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Markedsrådet
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens råd for funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede
UNICEF-komiteen i Norge
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)