Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser – ny forskrift om Reservasjonsregisteret

Abelia
ANFO - Annonsørforeningen
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
De norske Bokklubbene AS
Den norske Forleggerforening
Direktesalgsforbundet
Distansehandel Norge
Egmont Serieforlaget AS
El & IT Forbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Frivillighet Norge
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
INMA (Forening for interaktiv markedsføring)
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kreativt Forum
Magasin- og ukepresseforeningen
Markedsrådet
Mediebedriftenes Landsforening
Norges Automobilforbund (NAF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norsk direktemarkedsførings forening, NORDMA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Servicekontor for Markedsrett
Stiftelsen eforum.no
Telenor
Tele2