Endringer i brukersammensetningen og bruk av krisesentrene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utarbeidet en rapport om endringer i brukersammensetningen og bruk av krisesentrene.

På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utarbeidet en rapport om endringer i brukersammensetningen og bruk av krisesentrene.

 

Gå til NKVTS sine sider her for å laste ned rapporten