BLD - Revidert nasjonalbudsjett 2015

Pressemeldinger:

106 millioner kroner til barn som lever i fattige familier

10 millioner kroner til lokal forebygging av radikalisering og støtte til foreldre

BLDs pressetelefon: 97 77 36 34 E-post til Kommunikasjonsenheten 

Til toppen