Statsbudsjettet 2003

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet