Revidert nasjonalbudsjett 2014

Regjeringen foreslår å styrke oppfølgingen av foreldre med barn i barnevernet med 6, 9 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å opprette en ny kraftprisportal for å gjøre det enklere for forbrukerne å finne frem til de strømavtalene som passer dem best.

Pressemeldinger 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivingen

Kommuneproposisjonen 2015

Til toppen