Skjema Q-0257 Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004 (skjema Q-0257) (PDF)
Veiledning til årsregnskapsskjema (PDF)