Høringsinstanser

Departementene Akersgata 42, 0180 Oslo
Statsministerens kontor Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo

Abelia  Postboks 5490 Majorstuen 0305 Oslo
Accenture Postbok 363 1326 Lysaker
Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo
Atea Norge AS Postboks 6472 Etterstad 0605 Oslo
Bankenes Standardiseringskontor  Postboks 2644 Solli, 0203 Oslo
BBS Haavard Martinsens vei 54 0978 Oslo
Cisco Systems Norge Osveien 9c 7054 Ranheim
Den Norske Dataforening Postboks 8874 Youngstorget 0028 Oslo
Departementenes servicesenter (DSS) Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
Det Norske Veritas Veritasveien 1 1322 Høvik
Difi Postboks 8115 Dep 0032 Oslo
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
DNB Nor ASA 0021 Oslo
EDB Business Partner Nedre Skøyenvei 26 0276 Oslo
eForum i Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker
Ergo Group As Nydalsveien 28 0402 Oslo
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)  Postboks 2473 Solli 0202 Oslo
Fokus Bank ASA 7466 Trondheim
Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KInS)  Postboks 6, Lindebergåsen, 1003 Oslo
Forsvarsbygg Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo
Forsvarsstaben 0015 Oslo
Forsvarets forskningsinstitutt Postboks 25, 2027 Kjeller
Gartner Norge AS Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
IBM-Norge Postboks 500 1411 Kolbotn
IKT- Norge  Postboks 559 Skøyen 0214 Oslo
Institutt for rettsinformatikk (UIO) Postboks 6706 St.Olavsplass 0130 Oslo
IT- SikkerhetsForum (ISF) Møllergaten 24, 0179 Oslo
Kongsberg Defence Systems Postboks 1003, 3601 Kongsberg
KS Postboks 1378 Vika 0114 Oslo
LO Stat Møllergt.10 0179 Oslo
Microsoft Norge Postboks 43 Lilleaker 0216 Oslo
Netcom As Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo
NITO Postboks 9100 Grønland 0133 Oslo
Nordea ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo
Norges Bank  Postboks 1179 Sentrum 0107 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Norsk Akkreditering Fetveien 99 2007 Kjeller
Norsk Hydro ASA 0240  Oslo
Norsk Regnesentral Postboks 114 Blindern N- 0314 Oslo
Norsk senter for informasjonssikring Postboks postboks 104, 2801 Gjøvik
NTNU 7034 Trondheim
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Pb 5250 Majorstuen 0303 Oslo
Næringslivets sikkerthetsorganisasjon Postboks 5468 Majorstuen 0305 Oslo
Politidirektoratet Hammersborggata 12, 0181 Oslo
Politiets sikkerhetstjeneste Nydalen allé 35, 0484 Oslo
Post- og teletilsynet Postboks 93, 4791 Lillesand
Sintef 7465 Trondheim
Sparebank 1 Gruppen  Henrik Ibsensgt 12 0181 Oslo
Sparebankforeningen  Postboks 6772 St.Olavs plass 0130 Oslo
Standard Norge  Postboks 242 1326 Lysaker
Statoil Forusbeen 50, 4035 Stavanger
Steria AS Postboks 2 0185 Oslo
Telenor ASA 1331 Fornebu
Terra-Gruppen AS Postboks 2349 Solli 0201 Oslo
Thales Postboks 6611 Etterstad 0609 Oslo
Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo
UNINETT AS NO- 7465 Trondheim
Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 Bergen
Universitetet i Tromsø  Breivika 9037 Tromsø
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Brugata 19, 0186 Oslo