Statsbudsjettet

Forsvarsbudsjettet

Budsjettdokumentene legges ut 5. oktober kl. 10.00.