Statsbudsjettet 2007

Forsvarsbudsjettet 2007
Regjeringen Stoltenberg la 10. oktober kl 10 frem forsvarsbudsjettet for 2007. Her finner du lenker til Stortingsproposisjon nr. 1 forsvarsbudsjettet, pressemelding fra Forsvarsdepartementet, samleside for statsbudsjettet og Finansdepartementets budsjettportal.