Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innskuddsgarantidirektivet

Takk for ditt brev 8. juni 2011 vedrørende innskuddsgarantidirektivet.

I brevet ditt skriver du at du ikke er kjent med at det er funnet konkrete modeller som til fulle imøtekommer hensynet til det indre marked og like konkurransevilkår. Jeg vil her peke på at det i ECON-komiteens innstilling til Europaparlamentet i denne saken er tatt inn en tekst (artikkel 5.3a, vedlagt dette brevet) som vil åpne for at Norge kan videreføre gjeldende dekningsnivå, kombinert med et bostedskrav. Dette sikrer at bare innskytere som er fast bosatt i Norge vil kunne omfattes av det høyere dekningsnivået. Teksten bør etter min mening fjerne enhver grunn til bekymring for «eksport» av innskuddsdekning til andre land. Dette hindrer at grenseoverskridende (høye) innskudd vil kunne dekkes av den norske innskuddsgarantiordningen.

Både den finske og den svenske finansministeren har uttrykt at de vil kunne akseptere at en bestemmelse i tråd med ECON-komiteens forslag tas inn i det endelige direktivet. Jeg håper at også du vil kunne støtte dette forslaget fra ECON-komiteen, som etter mitt syn ivaretar både hensynet til en videreføring av det norske dekningsnivået, samt hensynet til konkurransen i det indre markedet.


Med hilsen


Sigbjørn Johnsen


Vedlegg