Tollsatsen på Hortensia

Kjære Pia Olsen Dyhr,

Jeg viser til ditt brev 27. august 2012.

Det er en misforståelse at Norge har økt tollsatsen på Hortensia. Norske tollmyndigheter har kun presisert hva som er stuehortensia (hydrangea macrophylla) etter tolltariffen (varenummer 06.02.9043). Tollsatsen for stuehortensia fra EU til Norge (72 prosent) er altså ikke ny, men har stått uendret i mange år. Ifølge de opplysninger jeg har innhentet tyder mye på at dette har vært praktisert feil over lengre tid slik at importørene er innrømmet tollfrihet som de ikke skulle ha hatt.

Andre arter hortensiaer, for eksempel storvokst hortensia hageplante (hydrangea aborescens/varenummer 06.02.9021) og klatrehortensia (varenummer 06.02.9099) er fremdeles tollfrie inn til Norge når plantene har opprinnelse i EU.

Jeg vil for øvrig nevne at det er mulig å importere blomster/plater tollfritt fra EU til Norge innen en verdi av 20 mill. kroner per år.

Med hilsen
Sigbjørn Johnsen