Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av boliger til forbrukere

I NOU 2009: 6 foreslo Takstlovutvalget endringer i avhendingslova, som skulle legge tilrette for økt bruk av tilstandsrapport ved salg av helårsboliger til forbrukere.Forslagene i utredningen er foreløpig ikke fulgt opp med lovendringer.

Les hele brevet her (pdf)