Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flaggkrav for inntektsåret 2018 for selskap innenfor rederiskatteordningen

Flaggkrav for inntektsåret 2018 for selskap innenfor rederiskatteordningen

Etter skatteloven § 8–11 åttende ledd må selskap innenfor rederiskatteordningen opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje i forhold til andelen EØS-registrert tonnasje selskapet eide per 1. juli 2005 eller ved senere inntreden i ordningen, dersom andelen EØS-registrert tonnasje utgjør mindre enn 60 prosent av nettotonnasjen. Det følger av skatteloven § 8–11 niende ledd at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember i det foregående året er økt eller opprettholdt sammenlignet med den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember året før.

Tall innhentet fra Sentralskattekontoret for storbedrifter viser at samlet andel EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen er redusert fra 68,15 prosent 31. desember 2016 til 60,18 prosent 31. desember 2017. Denne reduksjonen medfører at det skal gjelde et  

flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen for inntektsåret 2018. Vi ber om at Skattedirektoratet gjør dette kjent for etaten i den utstrekning det er nødvendig.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                  Kaja Frimann Stephensen
                                                  seniorskattejurist

 Kopi: Norges Rederiforbund