Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Kultur- og kirkedepartmentet
Postboks 8030 Dep
0032 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

Sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep
0030 Oslo

Norsk råd for Misjon og Evangelisering
c/o Normisjon
Urtegt. 9, 9219 Grønland
0134 Oslo

Akademikerne
Kristian Augustsgate 9
0164 Oslo

Flyktningerådet
Postboks 6758 St. Olavs plass
0130 Oslo

Den norske Kirke
v/Kirkemøtet
Postboks 5913 Majorstua
0308 Oslo

Kirkens Nødhjelp
Postboks 4544 Nydalen
0404 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge
Youngsgaten 11
0181 Oslo

NAVO (Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)
Postboks 1511 Vika
0117 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon
Postboks 5250 Majorstua
0303 Oslo

NORAD
Postboks 8034 Dep
0030 Oslo

Norges frikirkeråd
Christian Kroghsgate 34
0186 Oslo

Norsk Folkehjelp
Torggaten 16
0181 Oslo

Redd Barna
Postboks 6902 St. Olavs plass
0130 Oslo

Norges Røde Kors
Postboks 1 Grønland
0133 Oslo

Skattebetalerforeningen
Postboks 213 Sentrum
0103 Oslo

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Brugaten 19, Postboks 9232 Grønland
0134 Oslo

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Postboks 2483 Solli
0202 Oslo

Frikirkens Ytremisjon
Postboks 23 Bekkelagshøgda
1109 Oslo

Den Norske Israelsmisjon
Holbergsplass 4
0166 Oslo

Den norske Misjonsallianse
Postboks 6863 St. Olavsplass
0130 Oslo

Normisjon
Postboks 9219 Grønland
0134 Oslo

Den norske Tibetmisjon
Postboks 9111 Grønland
0133 Oslo

Det norske Misjonsforbund
Chr. Kroghsgt. 34
0186 Oslo

Den norske Misjonsselskap
Postboks 226 Sentrum
4001 Stavanger

Norsk Luthersk Misjonssamband
Sinsenveien 25
0572 Oslo

Norsk Misjon i Øst
Postboks 6663 Rodeløkka
0502 Oslo

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon
Postboks 2 Tveita
0617 Oslo

Indremisjonsforbundet
Søre Bildøy
5353 Straume

Norsk Misjons Bistandsnemnd
Postboks 2347 Solli plass0201 Oslo