Høringsinstanser

Departementene

Statsministerens kontor

Riksrevisjonen