Høringsinstanser

Finanskomiteen

Stortinget

Karl Johansgate 22

0026 OSLO

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Arbeidernes Edruskapsforbund

Postboks 114

1641 RÅDE

Arcus Gruppen ASA

Postboks 6764

0503 OSLO

Avholdsfolkets Landsnemnd

Møllergaten 38

0179 OSLO

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087

0306 Oslo

Dagligvare Leverandørenes Forbund

Grensen 9

0159 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den norske Reisebransjeforening

Postboks 2924 Solli

0230 OSLO

Fagrådet innen Rusfeltet

Postboks 997

5808 BERGEN

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Handel og Kontor i Norge

Youngsgt. 11

0181 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hotell – og Restaurantarbeiderforbundet

Postboks 8882 Youngstorget

0028 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Norges Colonialgrossisters Forbund

Prinsensgate 1

0152 OSLO

Norges Dagligvarehandels Forbund

Postboks 21 Haugenstua

0915 OSLO

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges Nærings- og Nytelsesarbeiderforund

Arbeidersamfunnets plass 1

0181 OSLO

Norges Storlosje av I.O.G.T

Keysersgate 1

0165 OSLO

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Postboks 44 Blindern

0313 OSLO

Rusfri Miljøutvikling AS

Torggt. 1

0181 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

RBL

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

SIRUS

Postboks 565 Sentrum

0157 OSLO

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep

0032 OSLO

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Postboks 4404 Nydalen

0403 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)

Breiviksveien 40

5045 BERGEN

Sosial- og helsedirektoratet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Vinmonopolet AS

Postboks 1944 Vika

0125 OSLO

Vin- og Brennevinsimportørenes Forening

Postboks 4556 Nydalen

0404 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO