Høringsinstanser

Departementene Domstolsadministrasjonen Forbrukerombudet Forbrukerrådet Husbanken Kommunalbanken AS Konkurransetilsynet Kredittilsynet Norges Bank Postbanken Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen Skattedirektoratet Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Statens Innkrevingssentral Toll- og avgiftsdirektoratet Verdipapirsentralen ØKOKRIM Bergen kommune Oslo kommune Stavanger kommune Trondheim kommune Tromsø kommune Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer Bankklagenemnda COOP NKL BA Debitorforeningen De selvstendige kommunale pensjonskasser Den Norske Advokatforening Den norske Aktuarforening Den norske Dommerforening Den norske Revisorforening Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Europabevegelsen Finansieringsselskapenes Forening Finansforbundet Finansnæringens Hovedorganisasjon Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Handelsbanken Liv Handelshøyskolen BI Kommunenes Sentralforbund Kreditorforeningen i Oslo Kredittforetakenes Forening Landsorganisasjonen i Norge Maskinentreprenørenes Forbund Nei til EU NKK – Forbund for kommunal økonomi, forvaltning og skatteinnfordring Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Norges Bilbransjeforbund Norges Bondelag Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Fiskarlag Norges Fondsmeglerforbund Norges Handelshøyskole Norges Huseierforbund Norges Juristforbund Norges Kreditorforbund Norges Lastebileierforbund Norges Rederiforbund Norsk Bonde- og Småbrukerlag Norske Boligbyggelags Landsforbund Norske Finansanalytikeres Forening Norske Forsikringsmegleres Forening Norske Inkassobyråers Forening Norske Kredittopplysningsbyråers Forening Norske Pensjonskassers Forening Norske Siviløkonomers forening NTL-Skatt Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo Børs Rettspolitisk forening Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR) Skattefogdenes Landsforening Skatterevisorenes Forening Sparebank 1 Livsforsikring Sparebankforeningen i Norge (Sparebankforeningen) Verdipapirfondenes forening Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund