Høringsinstanser

Skattedirektoratet

Næringslivets hovedorganisasjon

Energibedriftenes landsforening

Landssamanslutninga av vassdragskommunar

Norges vassdrags- og energidirektorat

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes sentralforbund

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Bergenshalvøens kommunale kraftselskap

Lyse Energi AS

Prosessindustriens landsforening

Samarbeidende kraftfylker

Norges energiverkforbund/Vassdragsregulantenes forening

Statkraft SF

Norske statsautoriserte revisorers forening

Fylkesskattesjefenes forening

Norsk Hydro ASA

Ligningsetatens landsforening

Landsorganisasjonen i Norge

Norske Sivilingeniørers Forening

EL&IT

NITO

Den norske advokatforening

Norske energikjøperes interesseorganisasjon (NEKI)

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Hafslund ASA

Hydro Energi

Agder Energi

Hedmark Energi (HEAS)

E-CO Energi as

Foreningen for norsk småkraft

Akershus Energi

Statistisk sentralbyrå

Statnett SF

Ligningsutvalget

Elkem Energi AS

Olje- og energidepartementet