Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet

Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Bank
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politidirektoratet
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Danzas ASG Eurocargo AS
DHL Ekspress
Posten Norge AS
TNT Norge AS
Tollpost Globe AS