Høringsinstanser

Den norske Advokatforening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen