Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

COOP Norge

Postboks 1173, Sentrum

0107 OSLO

Dagligvare Leverandørenes Forbund

Grensen 9

0159 OSLO

Gartnerhallen

Postboks 111, Økern

0509 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Postboks 3720 Gamlebyen

0135 OSLO

Norges Bondekvinnelag

Postboks 3731 Gamlebyen

0135 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158 OSLO

Norsk Frukt- og Grønnsakgrossisters forbund

Postboks 157, Økern

0509 OSLO

Norsk Gartnerforbund/Grønt-produsentenes Samarbeidsråd

Schweigaardsgt.34F,

0191 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Økern Torghall/Produsentforeningen av 1909

Økern Torg 4

0580 OSLO