Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Norsk Investorforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Rikstrygdeverket
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening