Høringsinstanser

Collegiet Fysikalske Aromaterapeuter
v/Akademiet for Fysikalsk Aromaterapi

Vollsveien 91

1358 Jar

Den Norske Kinesiologi Forening v/formann Terje Gravdal

Utsikten

5463 Uskedalen

Det Norske Healerforbundet

Postboks 6677 St. Olavs plass

0129 Oslo

Fagforbundet for Aruna-terapeutene i Norge v/Sara Eline Eide

Olav Nygards vei 220

0688 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsv. 15

0486 Oslo

Forum for Karakteranalytisk Vegeoterapi

Drammensveien 110H

0273 Oslo

Fritt Helsevalg

Postboks 19

2016 Frogner

Helhetsterapiforbundet

Postboks 212 Sentrum

0103 Oslo

International Society of Eciwo Biology Norway
v/Aud Aardal Moxana

Knud Askers vei 28

1370 Asker

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 Oslo

Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Postboks 1593 Kjelvene

4004 Stavanger

Norges Naprapatforbund

Trondheimsveien 111

0565 Oslo

Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger

Barlindveien 2

3118 Tønsberg

Norsk Forening for Fargeterapi
v/Colour Energy

Gamle Ringkollvei 1

3500 Hønefoss

Norsk Forening for Helhetsmedisin

Postboks 2738 Solli

0255 Oslo

Norsk Forening for Klassisk Akupunktur

Munchs gate 7

0165 Oslo

Norsk Forening for Lysstimulering
v/Psykofysisk Institutt

Stortingsgt. 28

0161 Oslo

Norsk forening for medisinsk akupunktur
v/Oscar Heyerdahl

Askeveien 1a

0275 Oslo

Norsk Forening for Soneterapeuter

Sverres gate 33

5010 Bergen

Norsk Gestaltterapeut Forening

Postboks 3162 Elisenberg

0208 Oslo

Norsk Kiropraktorforening

Postboks 6687 St. Olavs plass

0129 Oslo

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda
v/Lars Bjørn Rasmussen

2610 Mesnali

Norsk Massørforbund
v/ Waltraud W. Amundsen

Blåmeisvn 15

1529 Moss

Norsk Osteopat Forbund

Postboks 1081 Flattum

3503 Hønefoss

Norsk Refleksologisk Forbund

Postboks 741

4004 Stavanger

Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon
v/Haltenes

Sjøgt. 17

7600 Levanger

Norske Fysioterapeuters Forbund

Postboks 2704 St. Hanshaugen

0131 Oslo

Norske Homøopaters Landsforbund

Storgaten 39

0182 Oslo

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Drammensveien 16

0255 Oslo

Norske Otopaters Forbund

Brugata 1

0186 Oslo

Norske Rosenterapeuters Forening
v/Brita Brandtzæg

Sognsveien 43

0851 Oslo

Reiki Forbundet Norge

Postboks 174

1720 Greåker

Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ Medisin

Postboks 122 Fana

5859 Bergen

Norsk Forbund for Psykoterapi
v/Elisabeth Eie

Ole Vigsgt. 19

0366 Oslo

Norsk forening for integrativ terapi

Arbeidersamfunnets plass 1

0181 Oslo

Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

Brekkelia 57

3153 Tolvsrød

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 Oslo

Rådet for psykisk helse

Storgt. 10A

0155 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 Oslo

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Sosial- og helsedirektoratet

Postboks 8054 Dep

0031 Oslo

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep

0032 Oslo

Folkehelseinstituttet

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo

Statens legemiddelverk

Sven Oftedalsvei 8

0950 Oslo

Statens næringsmiddeltilsyn

Postboks 8187 Dep

0034 Oslo

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 Oslo

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 Oslo

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 Oslo

Den norske legeforening

Postboks 1152 Sentrum

0107 Oslo

Norsk Sykepleierforbund

Postboks 456 Sentrum

0104 Oslo

Den norske tannlegeforening

Postboks 3063 Elisenberg

0207 Oslo

Norsk psykologforening

Postboks 8733 Youngstorget

0028 Oslo

Norges Apotekerforening

Postboks 5070 Majorstuen

0301 Oslo

Norsk Ergoterapeutforbund

Lakkegata 19

0187 Oslo

Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer

Svartholtet 4

7075 Tiller

Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund v/Sekretariatets leder Christin Foss Skavlem

Solsvingen 22

3034 Drammen

Norsk Homøopatisk Pasientforening

Postboks 412 Sentrum

7404 Trondheim

Norsk Pasientforening

Postboks 2714 Solli

0204 Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Norsk Forbund for Klassisk Osteopati
v/Ken Caswell

Elvegt. 16

4400 Flekkefjord

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
v/sekretær Nils Elling Nupen

Prinsensgate 89 C

8003 Bodø

Development Program of Holistic Medicine

Postboks 502

1373 Asker

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Universitetet i Tromsø

Det medisinske fakultet

9037 Tromsø