Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Gjensidige NOR
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Privatskolers Landsforbund
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Postbanken
Premium Forvaltningssystemer AS
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Storebrand Livsforsikring AS
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Vital Forsikring ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund