Høringsinstanser

Alle departementer

Alle kommuner

Alle fylkeskommuner

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep

0032 OSLO

Barnehageforbundet

Møllergata 12

0179 Oslo

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

P.boks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Den norske Lægeforening

Akersgt. 2

0158 Oslo

Den norske tannlægeforening

P.boks 3063 Elisenberg

0207 OSLO

Fellesutvalget for Oslo Kommune Interessekontorer v/formannen Ørnulf Wiik Kristiansen Tekniske Etater

Trondheimsveien 5

0560 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Folketrygdfondet

Haakon VII's gate 6

0161 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1264 Vika

0111 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Fylkesskattesjefenes Forening v/leder Sture Carlson Møre- og Romsdal fylkesskattekontor

Postboks 490

6401 MOLDE

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 SANDVIKA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunalansattes fellesorganisasjon

Lakkegata 3

0187 Oslo

Kommunalbanken

Postboks 1210 Vika

0110 Oslo

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landsforeningen for bygg og anlegg (LBA) v/leder Bjørn Brå

Postboks 5485 Majorstua

0305 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekretær Omar G. Dajani Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges Ingeniørorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges kommunerevisorforbund

Munkedamsveien 3

0161 OSLO

Norges Transportforbund

Boks 5477 Majorstua

0305 OSLO

Norsk Aktuarforening v/Kari Halvorsen Holter Gjensidige

Postboks 276

1324 LYSAKER

Norsk bedriftsforbund

C.J. Hambros plass 5

0164 Oslo

Norsk Havneforbund

Postboks 2911 Solli

0230 OSLO

Norsk Helse- og Sosialforbund

Postboks 141 Bryn

0611 OSLO

Norsk kommunalteknisk forening

Postboks 1905 Vika

0124 Oslo

Norsk kommuneforbund

Kristian Augustsgate 23

0164 Oslo

Norsk Lærerlag

Rosenkrantzgaten 15

0160 OSLO

Norsk Sosialsjeflag v/Terje Skutlaberg Bergen Sosialkontor

Kommunens Hus

5050 NESTTUN

Norsk Sosionomforbund

Rådhusgaten 24

0151 OSLO

Norske Pensjonskassers Forening

Postboks 2417 Solli

0201 OSLO

Norske Siviløkonomers Forening

Postboks 422 – Sentrum

0103 OSLO

Norske Sivilingeniørers Forening

Dr. Maudsgate 15

0250 OSLO

NTL-Skatt v/Erling Broen

Kristiansand ligningskontor Pb. 131

4601 Kristiansand

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Private barnehagers landsforbund

Postboks 1193

8001 Bodø

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Samarbeidsrådet for frie yrker v/Den norske Advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Postboks 5053

1503 MOSS

Servicebedriftenes landsforening

Postboks 5473 Majorstuen

0305 Oslo

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Siviløkonomutdanningen i Bodø

v/Bjørn Espenes

8002 BODØ

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattefogdenes Landsforening v/Arnljot von Mehren Hordaland skattefutkontor

Postboks 1097 Sentrum

5809 Bergen

Skatterevisorenes Forening v/Heidi Graf Verpe Buskerud Fylkesskattekontor

Postboks 1049

3001 Drammen

Sosialøkonomenes Forening

Storgt. 26

0184 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Statstjenestemannsforbundet

Lakkegaten 3

0187 OSLO

Statstjenestemannskartellet

Møllergaten 10

0179 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet

Langesgt. 1

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

Karl Johansgt. 47

0162 OSLO

Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Breivika

9037 TROMSØ

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO